Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/Controller/NewsController.php, line 42]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/Controller/NewsController.php, line 49]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/Controller/NewsController.php, line 119]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/Controller/NewsController.php, line 120]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/Controller/NewsController.php, line 121]
http://viemmuiviemxoang.vn/
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 1]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 1]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 19]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 26]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 26]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 40]
Notice (8): Undefined index: Categories [APP/Plugin/News/View/News/news_list.ctp, line 43]

Hệ thống phân phối

Tỉnh/thành phố :
Quận/huyện :
STT Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 CN Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex 25 Đặng Thị Nho - Phường Ngô Quyền - TP. Bắc Giang 0240.3856.777
2 Công ty CP Dược Bắc Kạn Tổ 9B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 02813.873.278
3 Nhà Thuốc Dũng Liên Tổ 3 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn 0979.985.129
4 Nhà Thuốc Minh Tân Tổ 5 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn